Aanmelden voor Jong Digitaal
Afmelden voor Jong Digitaal
Webversie om te printen

Jong Digitaal

26 november 2015

Duizenden vluchteling-kinderen met trauma
Naar schatting enkele duizenden kinderen van vluchtelingen zijn ernstig getraumatiseerd als gevolg van hun ervaringen in de oorlog. Wat kan de kinder- en jeugdpsychiatrie voor hen betekenen? Jong aan de Amstel vroeg het Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater bij het Centrum voor Trauma en Gezin van de Bascule. Zij was tot juli van dit jaar eveneens verbonden aan Centrum45, waar zij veel werkte met getraumatiseerde vluchteling-kinderen. Het interview met haar vindt u in het nummer van Jong aan de Amstel dat 10 december verschijnt.

Open avond gezinshuis voor jonge moeders
Wilt u echt het verschil maken voor iemand die tijdelijk uw steun nodig heeft? Noteer dan 7 december in uw agenda! Altra en Gezinshuis.com houden dan een open avond voor iedereen die geïnteresseerd is in gezinshuizen voor jonge moeders en Gezinshuis.com. Jong aan de Amstel besteedde in het afgelopen nummer nog aandacht aan Gezinshuis.com.
Bent u of kent u iemand die met kracht en ondernemingszin een gezinshuis wil runnen? Die jonge moeders en hun baby's een stabiele basis voor hun toekomst wil geven?
Als gezinshuisouder vangt u jonge moeders op in uw eigen huis, binnen uw eigen gezin, 24 uur per dag. Gemiddeld maken een tot drie jonge moeders deel uit van het gezinshuis. Sommige blijven een aantal maanden, andere een jaar. Een gezinshuis heeft een zo gewoon mogelijk gezinsleven. Het is een moderne vorm van ondernemerschap: een kleinschalige onderneming gericht op de ontwikkeling van jonge moeders en hun kind. Een zorgondernemer onder franchise.
Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan hier aan.
Wilt u meer weten over gezinshuizen voor jonge moeders? Ga naar www.altra.nl.

'Kinderen voelen het als jij hoop hebt'
"Als ze bij ons komen, kijken we verder. Waar komt gedrag vandaan, hoe ziet de voorgeschiedenis eruit, hoe kijkt iemand naar de wereld? Als je voorbij het gedrag kijkt, zie je het kind. Je ziet dromen die diep in hen verscholen liggen. Als je daar de klik vindt maak je contact. En dat is cruciaal voor de behandeling", zegt Lonneke Goedman, behandelcoördinator bij de Koppeling. Hoe doe je dat - contact maken - bij jongens en meisjes die meer hebben meegemaakt dan je je ooit écht kan voorstellen? Lonneke vertelt het op de nieuwe site van Spirit. Lees hier verder. 

Nieuwe kortverblijf groep in de Koppeling
Binnen 6 tot 12 weken in de Koppeling werken aan terugkeer naar huis. Hoe? Met de interventie 'gezinsgericht werken' op de nieuwe kortverblijf groep in de Koppeling. Gesloten jeugdzorg is een ingrijpende maatregel die vaak pas wordt aangevraagd als er vele vormen van hulp zijn ingezet - zonder resultaat. "Met dit programma proberen we juist in een eerder stadium de spiraal van machteloosheid te doorbreken om langdurige opname te voorkomen", zegt Roy Ausum, Relationeel Gezinstherapeut bij de Koppeling. Vooral voor verwijzers die twijfelen of de Koppeling nodig is, kan de kortverblijf groep uitkomst bieden.
Het hele verhaal van Roy is hier te lezen. 

Ons Tweede Thuis wordt partner in het woon-logeerhuis
In de zomer van 2015 hebben de bestuurders van Cordaan (Henk Kouwenhoven) en Ons Tweede Thuis (Roel de Bruijn) besloten om samen een woon-logeerhuis te gaan exploiteren. Het huis wordt gebouwd aan de Marius Meijboomstraat 109 - 111 en bestaat straks uit zes woningen voor steeds zes bewoners.
Een logeerhuis is een huis waar een kind met een verstandelijke beperking kan logeren. Het kind krijgt speciale zorg en begeleiding nodig en in die tijd kunnen de ouders even 'bijtanken' zodat ze de zorg thuis langer volhouden.
Meer informatie: www.onstweedethuis.nl

De wurggreep van de armoede
Een op de zeven kinderen in de regio Amsterdam woont in een gezin dat onder de armoedegrens leeft. De problemen die dit met zich meebrengt, gaan verder dan alleen te weinig geld voor wonen en levensonderhoud. Armoede houdt gezinnen in een wurggreep. Het overheerst alles en leidt niet zelden tot andere problemen, zoals sociaal isolement, opvoedproblemen en huiselijk geweld. Hoe breek je uit deze negatieve spiraal waar alle problemen als een onontwarbare kluwen met elkaar verbonden lijken? Armoede is het thema van het nummer van Jong aan de Amstel dat 10 december verschijnt. Verder in dat nummer:
- Snelle hulp bij dyslexie én psychiatrische problematiek
- Rosanna, een vrouw met ballen
- De intense vrolijkheid van vluchteling-kinderen
Het eerstvolgende nummer van Jong Digitaal verschijnt donderdag 17 december. Het eerstvolgende nummer van Jong aan de Amstel verschijnt donderdag 10 december en heeft als thema Armoede. Meer informatie: www.jongaandeamstel.nl
Jeugdbescherming Regio Amsterdam wint European Public Sector Award
Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft 18 november in Maastricht de European Public Sector Award (EPSA-award) gewonnen in de categorie 'supra local and local'. Dit is een internationale overheidsprijs, te vergelijken met de Nederlandse overheidsprijs die Jeugdbescherming voor 2014 won. Het thema van EPSA dit jaar was: 'The Public Sector as Partner for a Better Society'.
De andere genomineerden in deze categorie waren: 'Your City, You Decide', van de gemeente Lublin in Polen en de politie van Dublin met 'Improved Customer-Oriented Policing in an Age of Austerity' vanuit Ierland.
Bestuurders Claire Vlug en Sigrid van de Poel zijn zeer verheugd met de prijs. "De EPSA Award 2015 is, na de eerdere Nederlandse prijs als beste overheidsorganisatie van het jaar 2014, een Europese bekroning op onze werkwijze. Prijzen zijn daarin niet ons doel, maar hebben wel bewezen dat ze op een belangrijke manier bijdragen aan het uitvoeren van onze missie Ieder kind veilig. Ze zijn een blijk van waardering voor al onze mensen die iedere dag keihard werken om kinderen (en gezinnen) veilig op te laten groeien, met steeds minder dwangmaatregelen. Een conclusie die we hieruit trekken, is dat nominaties helpen om aandacht te krijgen voor wat we in de dagelijkse praktijk precies doen, hoe we dat doen en met wie. En veel belangrijker nog, het helpt ons om steeds scherp te blijven denken over de vraag waarom we dat doen."
Meer informatie
  www.jongaandeamstel.nl